Agressie Trainingen ART en ART2

Door de tijd hebben wij de ART training voor vele individuele klanten maar ook voor instellingen mogen verzorgen. Wij zijn gepast trots op onze referenties en aanbevelingen voor onze agressie trainingen van onder meer Jeugdkliniek Iris Zorg, MEE coöperatieve vereniging van MEE-organisaties, Halt, Zuidwester, Kairos forensische polikliniek, GGZ Friesland, GGzE, Oké op school, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Gemeente Utrecht, KNVB enzovoort. Als u meer wil weten over een ART training en/of een ART2 training op maat voor u neem dan contact met ons op of meld u aan via het formulier.

Art2Art de-escalatietraining
Wat sprak je aan in deze training?
* Duidelijke en begrijpbare koppeling van theorie naar praktijk
* Het versterkt de teamgeest ( “bijproduct”)
* De persoonlijke benadering en de aandcht voor veiligheid
* Erg goed afgestemd op de persoonlijke behoefte
* Ik vond het vinden van jezelf en het besef krijgen over hoe je zelf bent opgevoed enhoe je hierdoor handelt en reageert super interessant!! Heeft me aan het denken gezet
* Intensief! Super goede en fijne uitleg
* De trainers zijn TOPPERS!!
* Trainers die je goed begrijpen
* Een ervaring die mijn leerporces heeft verrijkt
* Verrassend goed, betrokken, uitdagend en confronterend
* Dat het niet om een “vaardigheid” gaat, maar dat het om “ik “gaat. Want in het werken met mensen ben je zelf het instrument. Zelfinzicht is erg belangrijk
* Goede metaforen. Goede afwisseling van theorie en oefeningen
* Het herkennen van welk type agressie, hoe daarop te reageren en hoe te mentaliseren
* Er werd een sfeer geschept die maakte dat iedereen zich veilig voelde om de leerstof echt op zichzelf te betrekken. Het leerde ons veel over de doelgroep en hoe daarmee om te gaan maar nog meer over onszelf als hulpverleners
* Empathische trainers die goed doorzien waar je blauwe plek ziet, daar vervolgens op drukken maar wel op je veiligheid blijven letten
* Ik denk oprecht dat deze training bijgedragen heeft aan het verfijnen van mezelf als hulpverlener. Erg waardevol!!
* Ik vond het een zeer leerzame en vaak ook aangrijpende training. Het was voor mij als persoon leerzaam maar ook voor ons als team erg goed. Begrip voor elkaar is toegenomen
deelnemers Iriszorg juni 2018 Wat zijn sterke punten van de training?
Evaluatievraag 2: Hoe ga je de inhoud van de training toepassen in de praktijk? Welke concrete stappen ga je zetten ?
* leerdoelen meenemen in gesprekken
* theorie inlezen
* thema met collega’s bespreken
* bewust geworden van mijn vermijdende communcatiestijl. Handvatten gekregen om daaraan te werken
* prikkels, triggers herkennen en daarop goed reageren
* mentaliseren
* controle keten boosheid super, super handig
* tot 10 tellen
* bewust gesprekstechniek inzetten
* mensen kalmeren in plaats van gelijk uitleg te geven over procedures
* omgaan met weerstand
* mezelf bewust verplaatsen in een ander
* door de geleerde stappen in te zetten neemt de stress af
deelnemers Halt Mei 2018 Hoe ga je het toepassen?
Vraag 3: Met de training streven we ernaar dat je je voldoende toegerust voelt om agressierisico’s die bij je werk horen te kennen, tijdig te herkennen 9 ook bij jezelf) en te kunnen de-escaleren. Is dit doel bereikt voor jou? Wat droeg daaraan het meeste bij?
* Ja, de veilige sfeer die is neergezet en de opbouw van de training
* Ja, ik heb veel te maken met agressie, dus ik wist voor mezelf waarmijn grens ligt. Ik heb juist geleerd om meer op betrekkingsniveau te communiceren
* Ja. Ik weet nu hoe ik verschillende vormen van agressie kan herkennen en vooral hoe je daar het beste opkan rageren. Ik ben me ook bewust geworden van mijn eigen handelen in zulke situaties. Vooral aan de rollenspellen heb ik veel gehad
* Zeker! De rollenspellen en de verbinding met de theorie
* Absoluut een goed inzicht gekregen met name door naspelen situaties!
* Zeker!! Het trainen met acteurs
* Ja. Geleerd spanning eerder te herkennen
* Ja. De controleketen is heel waardevol. De spanningscontrole-oefening
* In de rollenspellen werd zo goed geacteerd dat ik oprecht de spanning , zenuwen voelde die ik destijds voelde
deelnemers Halt Mei 2018 Is jouw doel bereikt?
Vraag 4: Zou je de training aanbevelen aan anderen en zo ja wie?
* Ja, Andere maatschappelijke organisaties. Maar ook aan iedereen in mijn omgeving: woningsbouw, kinderopvang
* Ja aan op de opleiding Pedagogiek. Dat was heel nuttig geweest tijdens mijn opleiding.
* Ja iedere volwassene zou deze basis moeten hebben
* Ja! Ja! Ja!!! aan mijn familie, baas, vrienden
* Ja, is nuttig voor iedereen die met mensen werkt
* Ja , ketenpartners, zoals mensen van leerplicht
* Ja voor iedereen in de zorg, docenten, hulpverlening
* Ja. Ik denk dat iedereen baat heeft bij een dergelijke training omdat je dit zowel op zakelijk als prive-gebied kan gebruiken
* Ja aan elk werkveld waar met mensen gewerkt wordt waar je weerstand kan verwachten
* Ja. Bruikbaar voor iedereen omjezelf (beter) te leren kennen
deelnemers Halt Mei 2018 Beveel jij de training aan en aan wie?
4x een 10
5x een 9
4x een 8
deelnemers Bonhoeffer college april 2018 In welke mate zou je deze training aanbevelen?
* Goede training. Inhoudelijk heel intens en leerzaam. Iedereen zou deze kijk op zichzelf moeten krijgen, dan ziet de wereld er heel anders uit. Goede koppeling tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden verhelderen enorm.
* Oefenen is heel waardevol, dan voel je het echt! Mooie chemie tussen de trainers
* Mooie opzet van de training. 1e en 2e dag mooi opvolgend. Werekn met acteur is heel waardevol & raakt. De feedback vond ik treffend. Veilige setting
* De diepgang wordt aangebracht doordat aandacht wordt besteed aan jou als compleet mens. Dus ook (juist) je verelden. Dit biedt inzicht! De cursus heeft indruk op mij gemaakt
* Door de acteur werd meteen duidelijk wat je eigen signalen zijn. ik heb daar veel van geleerd en voel me inmijn kracht gezet.
* Verhelderend, inzichtgevend en confronterend
deelnemers Pento april 2018 Kunt u toelichten waarom u de training aanbeveelt?
Art2Art de-escalatietraining
Vraag 1: Wat spreekt jou het meeste aan?
* enthousiaste en deskundige trainers. Mooie afwisseling oefeningen en theorie
* de manier van lesgeven. Veel ruimte voor persoonlijke vragen en verhalen. De hechtingsfase theorie vond ik een eye-opener, voor in mijn werk en prive-situaties
* het zelfinzicht. Heldere informatie, pretiige uitleg. Betrokkenheid
* inzicht in jezelf en triggers, bewustwording de-escaleren
* de verschillende werkvormen
* het kijken naar hoe ik zelf in elkaar steek en wat mijn reactie met een ander doet
*bewustbekwaam om gaan met agressie/escalerende situaties
deelnemers Halt Mei 2018: Wat spreekt jou het meeste aan?

Schrijf nu in voor de ART-2 training bij u in de buurt!

“Agressie pareren met (nog meer) agressie is nooit een optie. ART-2 helpt jou signaleren en de-escaleren!”

Peter Bleumer | ART-Master

SUCCESVERHALEN VAN ART2ART

Bart Zoontjens
Bart ZoontjensScheidsrechter KNVB
In en om het veld kom ik vaak in aanraking met bedreigende situaties. Tijdig signaleren is belangrijk.
Jasper Oomen
Jasper OomenBeveiliger
Veiligheid garanderen is mijn ding en de ART-2 training heeft mij veel gebracht.
Sabine Wolfs
Sabine WolfsBaliemedewerkster luchthaven
Aan mijn balie maak ik veel mee. Na het volgen van ART-2 ben ik een stuk geruster.
WAT VINDEN ANDERE MENSEN VAN ONZE ART-2 TRANING