Agressie tegen Hulpverleners

Agressie tegen Hulpverleners

geweld tegen hulpverleners

Steeds vaker agressie tegen hulpverleners
De branche veiligheid is veelomvattend en iedereen die werkzaam is bij de politie, brandweer, beveiliging, als hulpverlener of eender welke andere functie krijgt maar al te vaak met agressie situaties te maken. Vanuit je functie ben je bezig met het toezicht houden, het verlenen van (eerste) hulp, het beveiligen en beschermen enzovoort. Wat je echter niet mag vergeten of achterstellen is het feit dat je zelf ook bedreigd kunt worden of agressief bejegend. Helaas komen agressie situaties in de veiligheid branche steeds vaker voor en de media bericht er frequent over.

Zwaardere straffen voor agressie tegen hulpverleners
Het OM verhoogt de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Wanneer een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. Echter is er nog onderzoek gedaan of deze maatregelen effect hebben. Volgens hoogleraar victimologie Anthony Pemberton zal het waarschijnlijk geen effect hebben. “Uit algemener onderzoek blijkt bovendien dat er geen verband is tussen de strafmaat en het misdaadcijfer.” (Universeonline, 2017.) 

Voorkomen is beter dan genezen!
Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren beter om te leren gaan met agressie situaties. Leren te de-escaleren kan van levensbelang zijn voor onze dierbare hulpverleners!

Waarom een ART-2 Training?
De hoogste tijd dus om uzelf hier tegen te gaan beschermen. Het volgen van onze speciale ART-2 training zal u leren om agressie situaties zo snel mogelijk te herkennen, te neutraliseren en te de-escaleren. Met het ART-2 certificaat op zak kunt u steunen op uw geleerde vaardigheden en tijdig handelend optreden bij een plotseling opkomende agressie situatie. Dit kan van levensbelang zijn voor uzelf, collega’s en mogelijke andere omstanders!

Niets doen is geen optie..
Zorg voor extra veiligheid voor u zelf en ga in overleg met collega’s, teamleiders en/of directie om onze speciale ART-2 training voor de veiligheid branche te gaan volgen. Meld u nu (evt. samen met collega’s) aan voor onze agressie training.

agressie tegen hulpverleners

Schrijf nu in voor de ART-2 training bij u in de buurt!

“Agressie pareren met (nog meer) agressie is nooit een optie. ART-2 helpt jou signaleren en de-escaleren!”

Peter Bleumer | ART-Master

SUCCESVERHALEN VAN ART2ART

geweld tegen hulpverleners
Bart Zoontjens
Bart ZoontjensScheidsrechter KNVB
In en om het veld kom ik vaak in aanraking met bedreigende situaties. Tijdig signaleren is belangrijk.
Jasper Oomen
Jasper OomenBeveiliger
Veiligheid garanderen is mijn ding en de ART-2 training heeft mij veel gebracht.
Sabine Wolfs
Sabine WolfsBaliemedewerkster luchthaven
Aan mijn balie maak ik veel mee. Na het volgen van ART-2 ben ik een stuk geruster.
WAT VINDEN ANDERE MENSEN VAN ONZE ART-2 TRANING