ART2 Training

“agressietrainingen voor degene die agressief benaderd worden”

Art2 training

Een ART2 training wordt door heel Nederland gegeven door Art2Art !
Agressie komt in vele variaties voor en het herkennen ervan is niet eenvoudig. Mensen worden bang, boos, onzeker en gestrest als ze met agressie geconfronteerd worden. Als je niet weet hoe je in de verschillende situaties moet reageren zal de situatie uit de hand lopen. Geschreeuw, handtastelijkheden, vernieling en ziekmeldingen zullen het gevolg zijn. Signalen van opkomende agressie moeten daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgepikt, geneutraliseerd en daarna, zo snel mogelijk, worden omgebogen naar een beheersbare situatie. Een ART 2 training helpt u hierbij en onze agressietrainingen worden door heel Nederland aangeboden.

De-escaleren is de enige oplossing!
Een plotselinge agressie situatie vraagt veel van het menselijk brein en vermogen. De-escaleren is de enig denkbare tactiek om te komen tot neutralisatie van zo’n situatie. Op basis van kennis en professionele training kan men leren signaleren, overdenken, neutraliseren en sturen. Vanuit een agressie situatie de juiste beslissingen nemen voor jezelf en mogelijk tegelijkertijd ook voor anderen is dus van levensbelang.

Door wie?
Onze agressietrainingen zijn voor iedereen die weleens in agressieve situaties belanden. ART2 is een op maat gemaakte agressie/boosheid hanteringstraining die wordt uitgevoerd door ervaren gecertificeerde ART2ART trainers die tevens ART (Agressie regulatie training) gecertificeerd zijn. Deze unieke combinatie maakt dat onze cursisten getraind worden door agressie-specialisten die gewend zijn te werken met agressors. Zij zetten deze kennis in om degenen die bedreigd worden inzicht te geven in de denkwijze van een agressor. Doordat wij onze agressietrainingen ART en ART2 door heel Nederland geven is er voor u altijd wel een optie in een gewenste regio.

Wat doen we?
Na de algemene uitleg over de diverse soorten van agressie richt de Art2 training zich op de eerste dag specifiek op een analyse van de gehechtheidspatronen, jouw eerste persoonlijke reactie en de werking van het brein. Vanuit deze patronen reageert namelijk iedereen anders.

Sommigen zullen geneigd zijn om in een eerste reflex te heftig te gaan reageren dan wel op het incident af te stappen. Anderen vallen stil of ontwijken juist deze situaties. Dit inzicht in gehechtheidspatronen helpt iemand bij dreigende escalatie of agressief gedrag na te blijven denken. Deelnemers worden getraind om zo min mogelijk impulsief te reageren. Met andere woorden hun rust, verstand en denkvermogen niet te verliezen, eventuele angsten te reduceren en zodoende controle te krijgen en te behouden.

Het is van het grootste belang dat in grote mate kennis wordt genomen van de persoonlijke strategie van elke cursist. Een analyse van de verschillende strategieën in combinatie met de variatie van voorkomende situaties geeft het juiste inzicht in de best toepasbare de-escalerende methodes. Deze methodes zullen uitgebreid in de agressietrainingen geoefend worden.

Tijdens onze Art2 training wordt er op beide trainingsdagen continue gewerkt met zeer ervaren acteurs, zo worden praktijk situaties plots heel realistisch. En dat is de bagage die cursisten nodig hebben om het geleerde in hun dagelijks werk toe te passen.

Nazorg
De Art2 training wordt afgerond met een 6 maanden durend nazorg programma waarbij cursisten iedere maand interactief worden uitgedaagd om online feedback te geven en tevens over actuele zaken vanuit Art2Art worden geïnformeerd.

Wat kun je na de training?
Na deze ART2ART training zullen deelnemers een stuk sterker in hun schoenen staan en hebben zij veel geleerd over hoe ze moeten reageren op agressief gedrag. Door het verstandige en professionele optreden van de cursisten kunnen voorkomende agressie situaties worden “gered”. Hun zelfverzekerd optreden en het beheersbaar houden van de situatie heeft een positief effect op uw bedrijf, het imago en het geeft persoonlijke rust. Opkomende negatieve stress die voorkomt uit foutief handelen bij agressie zal sterk verminderen en de productiviteit verbeteren. De positieve effecten die cursisten leren en ervaren en leren blijven niet alleen beperkt agressie situaties maar hebben tevens een krachtige uitwerking op communicatie in ‘normale’ situaties.

Word jij ook weleens agressief benaderd en wil je hier mee om leren gaan? Neem dan nu contact op en wij beantwoorden graag al uw vragen!

Schrijf nu in voor de ART-2 training bij u in de buurt!

“Agressie pareren met (nog meer) agressie is nooit een optie. ART-2 helpt jou signaleren en de-escaleren!”

Peter Bleumer | ART-Master

SUCCESVERHALEN VAN ART2ART

Art2 training
Bart Zoontjens
Bart ZoontjensScheidsrechter KNVB
In en om het veld kom ik vaak in aanraking met bedreigende situaties. Tijdig signaleren is belangrijk.
Jasper Oomen
Jasper OomenBeveiliger
Veiligheid garanderen is mijn ding en de ART-2 training heeft mij veel gebracht.
Sabine Wolfs
Sabine WolfsBaliemedewerkster luchthaven
Aan mijn balie maak ik veel mee. Na het volgen van ART-2 ben ik een stuk geruster.
WAT VINDEN ANDERE MENSEN VAN ONZE ART-2 TRANING