Agressie training ART & ART-2

Agressietrainingen

ART Training en ART-2 Training | Agressietrainingen
ART2ART geeft agressietrainingen door heel Nederland. Agressie komt in vele variaties voor en wij hebben daarvoor een ART training en een ART2 training ontwikkeld.


ART-trainingen zijn ontwikkeld voor degene die agressief is en/of snel zijn of haar zelfbeheersing verliest.
ART-2 trainingen zijn ontwikkeld voor degene die agressief benaderd wordt.


Het herkennen van een agressie situatie is niet eenvoudig. Signalen van opkomende agressie zouden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden opgepikt, geneutraliseerd en daarna, zo snel mogelijk, worden omgebogen naar een beheersbare situatie.

Een plotselinge agressie situatie vraagt veel van het menselijk brein. De-escaleren is de enig denkbare tactiek om te komen tot neutralisatie van een agressie situatie. Op basis van kennis en professionele training kan men leren signaleren, overdenken, neutraliseren en sturen. Vanuit een agressie situatie de juiste beslissingen nemen voor jezelf en mogelijk tegelijkertijd ook voor anderen is dus van levensbelang.

Download de ART2ART folder

Niets doen is geen optie!
Helaas krijgen we steeds meer te maken met nieuwe vormen van agressie. Niets doen is geen optie, kennis opdoen en je laten trainen door professionals is wel een optie. Volg dus een van onze agressietrainingen die gegeven worden door heel Nederland.

Kies niet voor angst, zorg en paniek tijdens het uitoefenen van je werk maar laat de ART-2 agressietrainingen je gids zijn om agressie te herkennen en te pareren. Voor deze training is geen zelfstudie verreist, enkel voorbereidingsvragen inclusief het door art2art meegeleverde boek mentaliserend coachen als studiemateriaal. De studiebelasting betreft 8 uur voor de eendaagse en 16 uur voor de tweedaagse training.

Praat erover met collega’s, management en directie en neem daarna contact op met ART2ART. Peter Bleumer en Marcel Stein zijn twee gerenommeerde personen als het gaat om ART training in de meest ruime zin van het woord. Maak jij ook wel eens agressieve situaties mee en wil je hiermee  om kunnen gaan? Neem dan contact op voor meer info!

ART2ART: Agressie – Contra Agressie !!

Schrijf nu in voor de ART-2 training bij u in de buurt!

“Agressie pareren met (nog meer) agressie is nooit een optie. ART-2 helpt jou signaleren en de-escaleren!”

Peter Bleumer | ART-Master