Leer omgaan met geweld als hulpverlener

Geweld tegen Hulpverleners

geweld tegen hulpverleners

Steeds meer geweld tegen hulpverleners…
Bent u werkzaam binnen de overheid? Dan staat u in veel gevallen direct of indirect bloot aan voorkomende agressie situaties. Functies binnen de overheid zijn uiteenlopend maar in veel gevallen zijn er mensen die iets van u willen en dat u diezelfde mensen speciaal behandeld. Natuurlijk komt het maar al te vaak voor dat u niet aan de verwachtingen van die personen kunt voldoen, deze werksituaties zorgen er steeds vaker voor dat er agressie situaties ontstaan.

Zwaardere straffen voor geweld tegen hulpverleners
Het OM verhoogt de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Wanneer een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. Echter is er nog onderzoek gedaan of deze maatregelen effect hebben. Volgens hoogleraar victimologie Anthony Pemberton zal het waarschijnlijk geen effect hebben. “Uit algemener onderzoek blijkt bovendien dat er geen verband is tussen de strafmaat en het misdaadcijfer.” (Universeonline, 2017.) 

Voorkomen is beter dan genezen!
Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren beter om te leren gaan met agressie situaties. Leren te de-escaleren kan van levensbelang zijn voor onze dierbare hulpverleners!

Waarom een ART-2 Training?
Binnen de overheid hebben wij een ruime ervaring als het gaat om het geven agressie trainingen. Onze ART-2 training leert u om voorkomende agressie situaties tijdig te signaleren, te neutraliseren en zo snel mogelijk te de-escaleren. Dit is van levensbelang voor u zelf, in de nabijheid zijnde collega’s en mogelijke andere omstanders.

Niets doen is geen optie..
Bent u ook werkzaam binnen de overheid? Stel dan het volgen van onze de-escalatie agressie training niet langer uit. Ga in gesprek met collega’s en managers om onze ART-2 training te gaan volgen. Meld u nu (evt. samen met collega’s) aan voor onze agressie training.

geweld tegen hulpverleners

Schrijf nu in voor de ART-2 training bij u in de buurt!

“Agressie pareren met (nog meer) agressie is nooit een optie. ART-2 helpt jou signaleren en de-escaleren!”

Peter Bleumer | ART-Master

SUCCESVERHALEN VAN ART2ART

geweld tegen hulpverleners
Bart Zoontjens
Bart ZoontjensScheidsrechter KNVB
In en om het veld kom ik vaak in aanraking met bedreigende situaties. Tijdig signaleren is belangrijk.
Jasper Oomen
Jasper OomenBeveiliger
Veiligheid garanderen is mijn ding en de ART-2 training heeft mij veel gebracht.
Sabine Wolfs
Sabine WolfsBaliemedewerkster luchthaven
Aan mijn balie maak ik veel mee. Na het volgen van ART-2 ben ik een stuk geruster.
WAT VINDEN ANDERE MENSEN VAN ONZE ART-2 TRANING